TP. ĐÀ NẴNG

Trung Tâm Phát Triển Phần Mềm - Đại Học Đà Nẵng

41 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng

Điện Thoại: 0917 694 579

Email : nphanh@sdc.udn.vn