Triển khai giải pháp IoT không cần lập trình, không cần chuyên gia IoT.

Start với chi phí tối thiểu và scale không giới hạn.

Sử dụng IoT Box để triển khai các dự án Smart Agriculture, Smart City, Smart Home, Smart Manufacturing…

SẮP RA MẮT

IoT Box: IoT Software trên cloud

IoT Box là giải pháp điện toán đám mây giúp khách hàng có thể sử dụng để xây dựng giải pháp IoT cho dự án của mình dễ dàng mà không cần lập trình. IoT Box nhận dữ liệu từ IoT device lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn trên điện toán đám mây.

IoT Box nhận dữ liệu từ IoT device lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn trên điện toán đám mây.

IoT Box cung cấp nhiều tính năng như: quản lý thiết bị, quản lý thông điệp, quản lý user, quản lý phân quyền, cung cấp bộ công cụ để phân tích và xây dựng báo cáo dễ dàng.

SẮP RA MẮT

Tại sao nên sử dụng IoT Box

Xây dựng giải pháp IoT không cần lập trình, không cần chuyên gia về hạ tầng và chuyên gia về IoT.

Chi phí hợp lý, trả theo nhu cầu sử dụng.

Tiết kiệm chi phí xây dựng và vận hành.

Phù hợp với hầu hết các giải pháp IoT: Smart Agriculture, Smart City, Smart Home, Smart Manufacturing…

Trải nghiệm thử dịch vụ miễn phí THỬ NGAY

Đặc tính nổi bật

Hỗ trợ tất cả các loại thiết bị qua: Rest API, AMQP, AMQP over WebSockets, MQTT, MQTT over WebSockets.

Chức năng quản lý và theo dõi thiết bị (device management).

Chức năng quản lý người dùng và phân quyền linh động (user & role management).

Cấu hình điều kiện cảnh báo và cảnh báo qua email, SMS, API.

Cung cấp công cụ để biểu hóa dữ liệu và xây dựng báo cáo (Dashboard & Report tool).

Liên hệ với chúng tôi

1900 1549