Hướng dẫn gửi yêu cầu chuyển nhượng VPS cho khách hàng khác tại hệ thống VinaCloud.vn

VinaCloud.VN không khuyến khích, tuy nhiên nếu trường hợp bất khả kháng, Quý khách có thể sang nhượng cho khách hàng khác nếu muốn và cần hiểu rõ về những rủi ro có thể xảy ra (đặc biệt là cho bên nhận server). 

Việc thao tác di chuyển giữa các khách hàng với nhau có thể gây ra rủi ro mất an toàn thông tin và dữ liệu. VinaCloud.VN không chịu trách nhiệm nếu xảy ra bất kỳ sự cố nào liên quan đến dữ liệu cũng như rủi ro xảy đến.

Rủi ro có thể kể đến khi mua bán giữa 2 bên như sau:

 • VPS vô tình/cố ý bị cài phần mềm độc hại từ bên chuyển nhượng hoặc bên thứ 3.
 • Bên nhận chuyển nhượng có thể bị mất quyền kiểm soát về sau, nếu bên chuyển nhượng cố tình truy cập trái phép.
 • Mất an ninh, an toàn các thông tin đã lưu trữ trên máy chủ. Trường hợp xấu nhất là dữ liệu tài chính, bên nhận chuyển nhượng có thể thiệt hại rất nghiêm trọng.

Tôi đã đọc và hiểu rõ những rủi ro có thể gặp phải nhưng vẫn muốn chuyển nhượng, tôi phải làm gì?

Đối với bên chuyển nhượng (bên bán):

 1. Mở 1 ticket tại: https://vinacloud.vn/user/tickets/list
 2. Tiêu đề: Yêu cầu hỗ trợ chuyển quyền quản lý server: [Địa chỉ IP]
 3. Nội dung:
  - Yêu cầu VinaCloud.Vn hỗ trợ chuyển quyền quản lý VPS: [Địa chỉ IP] cho khách hàng có email: [Email của người nhận]

  - Tôi cam kết không có bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến dữ liệu và các vấn đề phát sinh liên quan đến tài chính/dữ liệu sau này.

Đối với nhận chuyển nhượng (bên mua):

 1. Mở 1 ticket tại: https://vinacloud.vn/user/tickets/list
 2. Tiêu đề: Yêu cầu hỗ trợ nhận quyền quản lý server: [Địa chỉ IP]
 3. Nội dung: Nhận VPS [địa chỉ:IP]

Yêu cầu VinaCloud.Vn hỗ trợ nhận quyền quản lý VPS [Địa chỉ IP] cho khách hàng có email: [Email của người nhận]

Tôi cam kết không có bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến dữ liệu và các vấn đề phát sinh liên quan đến tài chính/dữ liệu sau này.

Sau khi nhận được yêu cầu của cả 2 bên, VinaCloud.VN sẽ thực hiện chuyển quyền quản lý.

1 vài gợi ý cho khách hàng nhận VPS

 • Nên lưu lại thông tin tài khoản, sau đó cài lại Hệ điều hành (và thực hiện đủ các bước bảo mật) để đảm bảo an toàn cho chính mình.
 • VinaCloud.Vn chỉ là nhà cung cấp dịch vụ VPS, chúng tôi chỉ có trách nhiệm đảm bảo cho máy chủ và đường truyền hoạt động ổn định.

>>>Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng VPS Windows bằng Remote Desktop connection cho người mới.