Hướng dẫn đưa file lên VPS Windows từ máy tính đơn giản nhất

<p open="" sans",="" serif;="" font-size:="" 17px;="" margin-right:="" 0px;="" margin-bottom:="" 15px;="" margin-left:="" outline:="" padding:="" vertical-align:="" baseline;="" color:="" rgb(68,="" 68,="" 68);"="" work="" sans-serif;="" 14px;="" border:="" font-variant-numeric:="" inherit;="" font-variant-east-asian:="" font-stretch:="" line-height:="" 1.6;"="" style="color: rgb(80, 93, 105);">Dưới đây là Hướng dẫn đưa file lên VPS từ máy tính<p open="" sans",="" serif;="" font-size:="" 17px;="" margin-right:="" 0px;="" margin-bottom:="" 15px;="" margin-left:="" outline:="" padding:="" vertical-align:="" baseline;="" color:="" rgb(68,="" 68,="" 68);"="" work="" sans-serif;="" 14px;="" border:="" font-variant-numeric:="" inherit;="" font-variant-east-asian:="" font-stretch:="" line-height:="" 1.6;"="" style="color: rgb(80, 93, 105);">Các bạn chú ý trong quá trình đăng nhập VPS, ở giao diện điền IP của VPS để đăng nhập<p open="" sans",="" serif;="" font-size:="" 17px;="" margin-right:="" 0px;="" margin-bottom:="" 15px;="" margin-left:="" outline:="" padding:="" vertical-align:="" baseline;="" color:="" rgb(68,="" 68,="" 68);"="" work="" sans-serif;="" 14px;="" border:="" font-variant-numeric:="" inherit;="" font-variant-east-asian:="" font-stretch:="" line-height:="" 1.6;"="" style="color: rgb(80, 93, 105);"><p open="" sans",="" serif;="" font-size:="" 17px;="" margin-right:="" 0px;="" margin-bottom:="" 15px;="" margin-left:="" outline:="" padding:="" vertical-align:="" baseline;="" color:="" rgb(68,="" 68,="" 68);"="" work="" sans-serif;="" 14px;="" border:="" font-variant-numeric:="" inherit;="" font-variant-east-asian:="" font-stretch:="" line-height:="" 1.6;"="" style="color: rgb(80, 93, 105);">Các bạn chọn vào mục “Show Options”<p open="" sans",="" serif;="" font-size:="" 17px;="" margin-right:="" 0px;="" margin-bottom:="" 15px;="" margin-left:="" outline:="" padding:="" vertical-align:="" baseline;="" color:="" rgb(68,="" 68,="" 68);"="" work="" sans-serif;="" 14px;="" border:="" font-variant-numeric:="" inherit;="" font-variant-east-asian:="" font-stretch:="" line-height:="" 1.6;"="" style="color: rgb(80, 93, 105);">
<p open="" sans",="" serif;="" font-size:="" 17px;="" margin-right:="" 0px;="" margin-bottom:="" 15px;="" margin-left:="" outline:="" padding:="" vertical-align:="" baseline;="" color:="" rgb(68,="" 68,="" 68);"="" work="" sans-serif;="" 14px;="" border:="" font-variant-numeric:="" inherit;="" font-variant-east-asian:="" font-stretch:="" line-height:="" 1.6;"="" style="color: rgb(80, 93, 105);"><p open="" sans",="" serif;="" font-size:="" 17px;="" margin-right:="" 0px;="" margin-bottom:="" 15px;="" margin-left:="" outline:="" padding:="" vertical-align:="" baseline;="" color:="" rgb(68,="" 68,="" 68);"="" work="" sans-serif;="" 14px;="" border:="" font-variant-numeric:="" inherit;="" font-variant-east-asian:="" font-stretch:="" line-height:="" 1.6;"="" style="color: rgb(80, 93, 105);">Sau đó chọn tab “Local Resources” -> chọn “More…”<p open="" sans",="" serif;="" font-size:="" 17px;="" margin-right:="" 0px;="" margin-bottom:="" 15px;="" margin-left:="" outline:="" padding:="" vertical-align:="" baseline;="" color:="" rgb(68,="" 68,="" 68);"="" work="" sans-serif;="" 14px;="" border:="" font-variant-numeric:="" inherit;="" font-variant-east-asian:="" font-stretch:="" line-height:="" 1.6;"="" style="color: rgb(80, 93, 105);">
<p open="" sans",="" serif;="" font-size:="" 17px;="" margin-right:="" 0px;="" margin-bottom:="" 15px;="" margin-left:="" outline:="" padding:="" vertical-align:="" baseline;="" color:="" rgb(68,="" 68,="" 68);"="" work="" sans-serif;="" 14px;="" border:="" font-variant-numeric:="" inherit;="" font-variant-east-asian:="" font-stretch:="" line-height:="" 1.6;"="" style="color: rgb(80, 93, 105);"><p open="" sans",="" serif;="" font-size:="" 17px;="" margin-right:="" 0px;="" margin-bottom:="" 15px;="" margin-left:="" outline:="" padding:="" vertical-align:="" baseline;="" color:="" rgb(68,="" 68,="" 68);"="" work="" sans-serif;="" 14px;="" border:="" font-variant-numeric:="" inherit;="" font-variant-east-asian:="" font-stretch:="" line-height:="" 1.6;"="" style="color: rgb(80, 93, 105);">Tại đây, các bạn tích vào những ổ nào chưa file bạn cần đưa lên VPS, sau đó ấn OK -> Connect và đăng nhập như bình thường. Ví dụ ở đây mình chọn ổ F.<p open="" sans",="" serif;="" font-size:="" 17px;="" margin-right:="" 0px;="" margin-bottom:="" 15px;="" margin-left:="" outline:="" padding:="" vertical-align:="" baseline;="" color:="" rgb(68,="" 68,="" 68);"="" work="" sans-serif;="" 14px;="" border:="" font-variant-numeric:="" inherit;="" font-variant-east-asian:="" font-stretch:="" line-height:="" 1.6;"="" style="color: rgb(80, 93, 105);">
<p open="" sans",="" serif;="" font-size:="" 17px;="" margin-right:="" 0px;="" margin-bottom:="" 15px;="" margin-left:="" outline:="" padding:="" vertical-align:="" baseline;="" color:="" rgb(68,="" 68,="" 68);"="" work="" sans-serif;="" 14px;="" border:="" font-variant-numeric:="" inherit;="" font-variant-east-asian:="" font-stretch:="" line-height:="" 1.6;"="" style="color: rgb(80, 93, 105);"><p open="" sans",="" serif;="" font-size:="" 17px;="" margin-right:="" 0px;="" margin-bottom:="" 15px;="" margin-left:="" outline:="" padding:="" vertical-align:="" baseline;="" color:="" rgb(68,="" 68,="" 68);"="" work="" sans-serif;="" 14px;="" border:="" font-variant-numeric:="" inherit;="" font-variant-east-asian:="" font-stretch:="" line-height:="" 1.6;"="" style="color: rgb(80, 93, 105);">Sau khi đăng nhập thành công vào VPS, các bạn mở trình “File Explorer” lên sẽ thấy xuất hiện ổ của mình vừa cài đặt liên kết. Ok, bây giờ bạn có thể lấy file để sử dụng cho công việc của mình trên VPS.<p open="" sans",="" serif;="" font-size:="" 17px;="" margin-right:="" 0px;="" margin-bottom:="" 15px;="" margin-left:="" outline:="" padding:="" vertical-align:="" baseline;="" color:="" rgb(68,="" 68,="" 68);"="" work="" sans-serif;="" 14px;="" border:="" font-variant-numeric:="" inherit;="" font-variant-east-asian:="" font-stretch:="" line-height:="" 1.6;"="" style="color: rgb(80, 93, 105);">
<p open="" sans",="" serif;="" font-size:="" 17px;="" margin-right:="" 0px;="" margin-bottom:="" 15px;="" margin-left:="" outline:="" padding:="" vertical-align:="" baseline;="" color:="" rgb(68,="" 68,="" 68);"="" work="" sans-serif;="" 14px;="" border:="" font-variant-numeric:="" inherit;="" font-variant-east-asian:="" font-stretch:="" line-height:="" 1.6;"="" style="color: rgb(80, 93, 105);">Chúc các bạn kiếm được thật nhiều tiền với sự hỗ trợ đắc lực của VPS Windows.

>>> Xem thêm: Mua VPS US tốc độ cao